Đá khô dạng khối dùng để ướp xác , bảo quản thi hài  dakho.net dt: 0982063648

BACK TO TOP